Sai IMEI chúng tôi sẽ không hoàn tiền.

Dịch vụ hoạt động tự động 24/7.

Kết quả sẽ hiển thị trực tiếp trên trang web.

Kiểm tra token

Yêu cầu check GSX trước khi order

Sạch cước - hết hợp đồng sẽ Unlock lên quốc tế.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp sau:

Non AT&T IMEI = Sai nhà mạng. Check lại GSX

In Contract = Còn hợp đồng. Unlock tốn phí

Lost or Stolen = Máy báo mất

Active on Another account = Dính tài khoản

Recently Upgraded = thử lại sau 14 ngày

Not following guidelines = Sai hướng dẫn ( khả năng cricket)

Device no longer supported = Thiết bị không được hỗ trợ

Một số trường hợp sẽ trả kết quả từ 1-3 ngày.

Yêu cầu check GSX trước khi order.

Không hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

Sạch cước - hết hợp đồng sẽ Unlock lên quốc tế.

Non AT&T IMEI = Sai nhà mạng, máy trả bảo hành, Prepaid/GoPhone.

In Contract = Còn hợp đồng. Unlock tốn phí

Lost or Stolen = Máy báo mất

Active on Another account = Dính tài khoản AT&T cũ.

Recently Upgraded = thử lại sau 14 ngày.

Not following guidelines = Sai hướng dẫn ( khả năng Cricket).

Device no longer supported = Thiết bị không được hỗ trợ.

Device under AT&T GoPhone 6 MONTHS SERVICE CONTRACT

Denied Fraud = Máy lừa đảo

Một số trường hợp sẽ trả kết quả từ 1-3 ngày.

Đánh dấu trang hoặc sao chép lại liên kết website khi bạn muốn đóng cửa sổ.

Kết quả hiển thị trên website.

Check GSX

Thông tin kiểu máy, Serial

Thông tin icloud, FMI

Thông tin nhà mạng, simlock

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào

Check GSX (Server 2)

Thông tin kiểu máy, Serial

Thông tin nhà mạng, simlock

Lưu ý máy trả bảo hành sẽ không có kết quả. Vui lòng sử dụng Server 1

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào

Check GSX (server 3)

Thông tin kiểu máy, Serial

Thông tin nhà mạng, simlock

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào

Dùng để nhận diện xem máy đã từng Unlock chưa hoặc bị đóng ổ cứng hay chưa.

Cung cấp thông tin: Kiểu máy, Serial number.

Initial Activation Policy ID: Mã chính sách kích hoạt gốc.

Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt gốc.

Applied Activation Policy ID: Mã chính sách kích hoạt đang áp dụng.

Applied Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt đang áp dụng.

Product Version: Phiên bản iOS hiện tại

Next Tether Policy ID: Chính sách kích hoạt tiếp theo.

Last Restore Date: Ngày restore gần nhất

Next Tether Activation Policy Description: Chính sách kích hoạt tiếp theo.

Bluetooth MAC Address: Địa chỉ MAC bluetooth ( máy đóng lại ổ cứng sẽ không p kích hoạt nếu không trùng MAC)

First Unbrick Date: 01/12/18

MAC Address: Địa chỉ MAC Wifi ( máy đóng lại ổ cứng sẽ không kích hoạt nếu p không trùng MAC)

ICCID: Sẽ không chính xác nếu bạn dùng sim ghép.

Unlocked: true = Máy quốc tế, False = máy bị khoá bởi nhà mạng.

Unlock Date: Ngày kích hoạt.

Find My iPhone: ON/OFF

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào

Kiểm tra tình trạng Khoá mạng / Mở mạng của iPhone.

Để kiểm tra nhà mạng vui lòng check GSX.

Chỉ kiểm tra được cho iPhone 4s/5/5s/5c/SE/6/6+/6s/6s+/7/7+/8/8+/X

Không áp dụng cho iPhone 2G/3/3GS/4

Kết quả hiển thị trên web sau 3-10 phút. Tối đa 6h.

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/Kích hoạt của nhà mạng Sprint.

Kiểm tra kiểu máy, nhà sản xuất, tình trạng blacklist, mã ICCID, IMSI, tính trạng SPCS cho các thiết bị bán ra bởi nhà mạng Sprint.

Yêu cầu check GSX đúng mạng Sprint trước.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào

Kiểm tra kiểu máy, nhà sản xuất, tình trạng blacklist, mã ICCID, IMSI, tính trạng SPCS cho các thiết bị bán ra bởi nhà mạng Sprint.

Yêu cầu check GSX đúng mạng Sprint trước.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/Blocked của nhà mạng T-Mobile.

Yêu cầu check GSX đúng mạng T-Mobile trước.

Liên hệ Unlock: facebook.com/ndtunlock

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/Blocked của nhà mạng T-Mobile.

Yêu cầu check GSX đúng mạng T-Mobile trước.

Liên hệ Unlock: facebook.com/ndtunlock

Kiểm tra tình trạng Sạch cước/Nợ cước/Báo mất/Kích hoạt của các nhà mạng tại Anh (UK).

Yêu cầu check GSX trước.

Cung cấp thông tin: Model, Serial Number.

Tình trạng Find My iPhone On/Off

Tình trạng bảo hành của Apple. Số ngày còn lại.

Nhà phân phối sản phẩm & Quốc gia bán ra.

Ước tính ngày mua & kích hoạt bảo hành.

Vui lòng check GSX trước khi gửi yêu cầu.

Hỗ trợ tất cả model, hỗ trợ tình trạng máy Sạch cước/Nợ cước/Active line/Báo mất.

Không hỗ trợ máy gian lận (Fraud).

Chỉ Unlock mạng để lên quốc tế. iCloud khách hàng tự kiểm soát.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Cân nhắc trước khi đặt hàng.

Thời gian hoàn tất 1-6h. Nên đặt hàng sau 15h để có kết quả nhanh nhất.

Đánh dấu trang hoặc sao chép lại liên kết website khi bạn muốn đóng cửa sổ.

Kết quả hiển thị trên website.

Vui lòng check GSX trước khi gửi yêu cầu.

Hỗ trợ tất cả model, hỗ trợ tình trạng máy Sạch cước/Nợ cước/Active line/Báo mất.

Không hỗ trợ máy gian lận (Fraud).

Chỉ Unlock mạng để lên quốc tế. iCloud khách hàng tự kiểm soát.

Không hoàn tiền trong bất cứ trường hợp nào.

Cân nhắc trước khi đặt hàng.

Thời gian hoàn tất 1-24h. Nên đặt hàng sau 15h để có kết quả nhanh nhất.

Đánh dấu trang hoặc sao chép lại liên kết website khi bạn muốn đóng cửa sổ.

Kết quả hiển thị trên website.